• CILËSIA

Përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm në vite me ofruesit e njohur të cilësisë në hulumtimin e tregut, niveli i cilësisë dhe performanca jonë është testuar dhe rikonfirmuar shpesh herë. Të gjitha projektet trajtohen ekskluzivisht brenda grupit tonë të  ndërmarrjeve, menaxhohen në mënyrë qendrore nga Gjermania, nuk transferohen tek nënkontraktorë të jashtëm dhe në të gjitha hapat e procesit mbrohen nga një sistem i kontrollit dhe garantimit të cilësisë së të dhënave.

Komponentët e sistemit tonë të menaxhimit të cilësisë janë 

  • Procese të standartizuara dhe të harmonizuara, të certifikuara sipas ISO20252:2019, në kuadër të DT&P International Group.

  • Trajnim i shkëlqyer i punonjësve tanë

  • Përdorimi i teknologjisë së fundit dhe teknologjisë së bazuar në kontrollin e cilësisë

  • Harmonizimi i të dhënave në grup dhe menaxhimi i sigurisë së informacionit

  • Transparenca dhe pjesëmarrja

Rr. "Abdulla Keta" nr. 7
1001 Tirana
Albania

T: +355 4 5601030
Mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.acc-alb.com