• HULUMTIME TREGU DHE ANKETA

Hulumtimi klasik i tregut dhe sondazheve


Për pothuajse asnjë industri, tregu nuk përfundon brenda kufijve kombëtarë. Ne studiojmë tregjet mbarëbotërore për ju dhe ndjekim ndryshimet që i karakterizojnë. Intervistuesit tanë flasin të gjitha gjuhët, njohin zakonet dhe tiparet e vendeve ku kryhen intervistimet dhe bëhet grumbullimi i të dhënave. 

Ne garantojmë besueshmërinë e të dhënave dhe kryerjen në kohë te projekteve përmes sistemeve të kontrollit të cilësisë, të detajuar dhe të standardizuar në të gjitha nivelet e projektit, si dhe kryejmë përditësime të rregullta dhe kuptimplota.

Transparenca e plotë është një çështje e rëndësishme dhe cilësia me një çmim të drejtë është parimi ynë.

Ne garantojmë  saktësinë dhe aktualitetin e të dhënave përmes kapaciteteve të larta, të cilat na lejojnë të zbatojmë projektet tuaja me shpejtësi dhe efikasitet, duke nisur që nga përkthimi i pyetësorit deri në strukturimin e studimit me programim dhe marrje të mostrave, si edhe grumbullimin dhe analizimin e të dhënave të mbledhura.

Për shkak të diversitetit të klientëve tanë, ne ndihemi mjaft të familjarizuar në të gjitha segmentet dhe sektorët e tregut dhe jemi të aftë të përdorim të gjitha metodologjitë tona.

Përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm në vite me ofruesit e njohur të cilësisë në hulumtimin e tregut, niveli i cilësisë dhe performanca jonë është testuar dhe rikonfirmuar shpesh herë.  

Telefon – Online-MultiMode – Celular - në mbarë botën, si dhe në njësinë më të vogël rajonale.

Kjo është mënyra, me të cilën ne krijojmë kushtet për suksesin tuaj!

 

Rr. "Abdulla Keta" nr. 7
1001 Tirana
Albania

T: +355 4 5601030
Mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.acc-alb.com